Nieuws

0

Zorg meten, is weten!

Inmiddels is bekend geworden dat een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland, Achmea, de komende jaren vele miljoenen gaat investeren in een systeem om prestaties van artsen te meten en inzichtelijk te maken. Van de miljarden die jaarlijks in de zorg worden gestoken, is maar van 6% bekend wat het resultaat is van de kosten die zijn gaan zitten in een behandeling. Aldus directeur Zorg & Gezondheid Roelof Konterman wil men dat percentage opschroeven naar 40 a 50%.

Door diverse zorgverzekeraars wordt de kwaliteit van behandelingen gezien als de manier om de kosten van de ziekehuiszorg drastisch terug te dringen. Men redeneert als volgt: Als artsen minder fouten maken, dan leverts dat minder sterfgevallen op en daarmee samenhangend onnodige complicaties en dure extra opnamen in een ziekenhuis of hersteloperaties.

Zoals bij velen wel bekend is, zijn de ziekenhuizen zelf al begonnen met het formuleren van nieuwe normen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen om bepaalde operaties te mogen uitvoeren. Hierbij moet gedacht worden aan minimumnormen, zoals het aantal keren dat een operatie jaarlijks in een ziekenhuis wordt verricht. Tot op heden zijn deze normen alleen opgesteld voor de behandeling van:
* borstkanker
* longkanker
* (slok-)darmkanker
* hartoperaties

Naar het eventueel resultaat van de behandelingen wordt tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan. Dat is daarentegen ook niet mogelijk, omdat over het merendeel van de behandelingen geen betrouwbare informatie bekend is. Alleen over het resultaat bij darmkankeroperaties bestaat sinds kort een systeem dat de uitkomsten van de behandelingen meet.

Achmea wil nu gaan investeren in een systeem dat voor elke zorgaanbieder de slagingspercentages van behandelingen bijhoudt. De informatie die dat oplevert gaat men gebruiken om artsen met de neuzen op de feiten te drukken en huisartsen en patiënten te informeren over de beste behandelingsplek.

Wordt er gekeken naar de noordelijke landen dan blijkt dat deze metingen in Zweden geleid hebben tot een daling van het aantal sterfgevallen van 25%!.


Bron:www.letselschade.nl

Reacties

Geen Reacties.