Nieuws

0

Stap naar rechter minder vaak haalbaar door verhoging griffierechten!

De verwachting is dat veel Nederlanders  een juridisch conflict straks niet meer voorleggen aan de rechter. 34 procent van de Nederlanders wijst de optie van een rechtszaak af als de griffierechten worden verhoogd zoals het kabinet wil. Bij de huidige griffierechten ziet al 19 procent af van een rechtszaak. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksorganisatie Synovate naar de invloed van de hoogte van griffierechten op de gang naar de rechter.

Dure rechtszaak schrikt Nederlander af
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft er in de afgelopen maanden met veel andere organisaties op gewezen dat mensen de rechter zullen mijden als de financiële drempel voor een rechtszaak te hoog wordt. Uit het onderzoek van Synovate blijkt dat veel mensen inderdaad niet meer naar de rechter zullen stappen, ook in zaken waarvan ze zelf aangeven het belang van een mogelijke rechtsgang groot te vinden.

Synovate heeft op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten de gevolgen van verhoging van de griffierechten in kaart gebracht. Hiervoor zijn 1021 mensen ondervraagd. Gemiddeld 15 procent minder mensen blijkt naar de rechter zullen stappen dan bij de huidige griffierechten. In sommige zaken kent dit percentage uitschieters tot 25 procent.

In zaken waarbij de ondervraagden het erg belangrijk vonden om naar de rechter te kunnen stappen, zoals letselschade na een verkeersongeluk of een omgangsregeling voor de kinderen na een scheiding, is het aantal mensen dat zich laat afschrikken door de griffierechten nog groter dan de genoemde 15 procent. Bij een letselschadezaak die leidt tot arbeidsongeschiktheid stapt straks 23 procent minder naar de rechter dan nu. Bij een conflict over de omgangsregeling laat 20 procent extra het erbij zitten. Voor het terugvorderen van een betaling van een nepfactuur zal straks nog slechts één op de vier mensen naar de rechter stappen. Bij het huidige griffierecht is dat nog de helft van de Nederlanders.

Van alle ondervraagden zegt 94 procent dat rechtspraak voor iedereen toegankelijk moet zijn en niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen. Hoewel 70 procent van de Nederlanders het belang wel inziet van een kleine financiële drempel om te voorkomen dat mensen voor allerlei kleine zaken naar de rechter stappen, meent 91 procent dat met rechtspraak een maatschappelijk belang wordt gediend. 39 procent van de Nederlanders vindt dat in Nederland sprake is van klassenjustitie omdat alleen de rijken hun recht krijgen. 28 procent is het daarmee oneens.

Bron: Mr Online


Bron:www.letselschade.nl

Reacties

Geen Reacties.