Nieuws

0

Ook artsen zijn ‘mensen’ die fouten (mogen) maken!

Circa 75% van de artsen en specialisten geeft toe dat zij weleens fouten maken. Er wordt onder de collegae wel over de fouten gesproken. Dat is duidelijk naar voren gekomen in een door VvAA gepubliceerd onderzoek. De VvAA is een verzekeraar die veel artsen en medisch specialisten en ziekenhuizen heeft verzekerd tegen aansprakelijkheid Het trendonderzoek met de naam  ‘Wat geld(t) in de zorg; medische fouten’ is een onderzoek geweest naar fouten in de medische sector.

Bij dit onderzoek is gekeken naar de gehele branche. Van de eerstelijns zorgverleners tot de medisch specialisten. De eerstelijnszorgverleners gevene voor meer dan 50% aan wel eens fouten te maken, althans buiten het protocol te hebben gehandeld. Door de artsen wordt, zoals hierboven al gememoreerd, aangegeven dat zij veelal de fouten met collegae bespreken. In de eerstelijnszorg doet 85 % dat en in de tweedelijn zelfs 92 %. Opvallend is dat zorgverleners de angst voor gevolgen voor de patiënt aanzienlijk vaker als reden voor het niet melden noemen, dan de angst voor gevolgen voor henzelf. In de eerstelijnszorg geeft ruim de helft (52 %) aan dat zij een fout wel eens niet aan de patiënt hebben verteld, omdat de gevolgen ervan verwaarloosbaar klein waren, of omdat ze bang waren dat de toestand van de patiënt er niet beter op zou worden.

Respons
Voor het onderzoek zijn 3000 zorgprofessionals – eerstelijns en tweedelijnszorgverleners – gevraagd naar hun ervaringen met fouten in de praktijk, uiteenlopend van administratieve kwesties tot meer serieuze zaken. Met een respons van 30% wordt volgens de VvAA duidelijk dat dit onderwerp breed leeft onder zorgprofessionals. In negen van de tien gevallen leidt het ontdekken van een medische fout tot aanpassingen in de werkwijze of in de protocollen, aldus zorgverleners die werkzaam zijn in de medische sector.

Impact
Bijna de helft van de medisch specialisten (46 %) ligt wel eens wakker van een gemaakte fout. Voor zorgverleners in de eerste lijn – zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen – is dat 29 %. De afgelopen jaren is de publieke aandacht voor medische fouten enorm toegenomen. Het medisch handelen van zorgprofessionals ligt zowel via de media als via internet – bijvoorbeeld in beoordelingssites – onder de loep. De angst om fouten te maken neemt daardoor toe.

Aldus VvAA: “De zorgprofessional bevindt zich vaak in een paradoxale situatie. In zijn dagelijkse werk heeft hij de verantwoordelijkheid voor behandelvoorstellen en moet hij de regie over het zorgproces bewaken. Bij het oplossen van fouten of het voorkomen ervan is de zorgprofessional afhankelijk van de houding van de patiënt en van andere interne medewerkers, zoals de klachtenfunctionaris, de Raad van Bestuur, etc. De oplossing voor fouten ligt ook lang niet altijd in handen van die ene zorgprofessional: het gaat om beleid, om procedures en om keuzes met mogelijkerwijs financiële gevolgen.”

 


Bron:www.letselschade.nl

Reacties

Geen Reacties.