Nieuws

0

Jurilex Letselschade boekt wederom groot succes voor haar cliënt!

Op 5 mei 2001 werd de heer C het slachtoffer van een verkeersongeval, waarbij hij als motorrijder werd aangereden door een auto. Hierbij liep hij ernstig onderbeenletsel op.

De heer C. kwam via een kennis in contact met een schaderegelingskantoor in Noord Holland. Na een korte discussie over de toedracht werd de aansprakelijkheid erkend door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto. De schade van de heer C. kwam voor vergoeding in aanmerking. Het vaststellen van de schade(omvang) was het volgende doel.

De heer C. werkte bij de marine. Al snel bleek dat hij zijn werkzaamheden als gevolg van het beenletsel niet meer kon verrichten. In overleg met de verzekeraar werd er een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Middels een korte opleiding werd de heer C. opgeleid tot beveiliger. Hij kon weer aan de slag. Eind goed al goed, zo leek het……

Tijdens de afsluitende onderhandelingen over de definitieve schadeomvang van de heer C. betoogde de verzekeraar dat er geen verlies aan verdienvermogen was. De heer C. was toch immers succesvol gereïntegreerd? Helaas ging zijn vorige belangenbehartiger mee in deze redenatie en sloot zich aan bij de zienswijze van de verzekeraar. Zodoende kwam zijn belangenbehartiger met de verzekeraar een slotbetaling van € 40.000,00 overeen. De heer C. was hier absoluut niet over te spreken en wendde zich tot Jurilex.

Na een korte inventarisatie van het dossier verzocht Jurilex het Nederlands Rekencentrum Letselschade ( NRL-) om een berekening te vervaardigen van het verlies aan verdienvermogen; immers er werd door de vorige belangenbehartiger absoluut geen acht geslagen op de pensioenschade van haar voormalige cliënt! Hierbij werd de (hypothetische) situatie zonder onderval vergeleken met de situatie met ongeval. Uit het rapport bleek dat het verlies aan verdienvermogen bijna € 200.000,00 bedroeg. Wederom werden de onderhandelingen met de verzekeraar heropend; echter NU door Jurilex Letselschade.

Na enige tijd van overleg bleek dat de verzekeraar niet bereid was om tot een minnelijke regeling te komen. Na overleg met cliënt werd door Jurilex een van haar samenwerkende letselschadeadvocaten ingeschakeld om een schadestaatprocedure op te starten.

In november 2010 vond de mondelinge behandeling plaats. Uit de door de rechtbank geformuleerde uitgangspunten bleek dat de zienswijze van Jurilex ook door de rechtbank ondersteund werd.

Na ontvangst van het (tussen)vonnis, welke negatief uitpakte voor de verzekeraar, nam de verzekeraar wederom contact op met Jurilex om nogmaals een minnelijke regeling te beproeven. Na een constructief, waarbij zij haar eerder ingenomen standpunt moest laten varen, werd uiteindelijk een slotbetaling van € 230.000,00 overeen gekomen. De wettelijke rente deed ook haar werk! De heer C. was zeer blij met het uiteindelijke bereikte resultaat. Na een jarenlange strijd kon de heer C. eindelijk deze vervelende episode in zijn leven laten rusten.

www.jurilex.nl


Bron:www.letselschade.nl

Reacties

Geen Reacties.